Bezpečné používání neodymových magnetů: Důležité informace a tipy pro ochranu

Co jsou neodymové magnety a jejich vlastnosti

Magnety ze vzácných zemin z neodymového železa a boru se používají prakticky už všude a jsou jedním z nejsilnějších dostupných permanentních magnetů.

Neodymový magnet (také známý jako NdFeB, NIB nebo Neomagnet) je nejrozšířenějším typem magnetu vzácných zemin. Jedná se o permanentní magnet, který byl vyroben ze slitiny neodymu, železa a boru za vzniku tetragonální krystalické struktury Nd2Fe14B.

První neodymový magnet byl objeven v roce 1982 společnostmi General Motors a Sumitomo Special Metals, když hledali alternativy k nákladným magnetům ze samaria a kobaltu. Od jeho objevení se stal nedílnou součástí našeho každodenního života, protože jsou součástí předmětů, které používáme každý den, jako jsou mobilní telefony, počítače a například sluchátka. Jsou také nezbytné pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, včetně větrných turbín a elektrických automobilů.

Neodymové magnety se také používají při recyklovaní jako základní součást magnetického separátoru nebo separátoru s vířivými proudy.

Čína je největším světovým producentem neodymových magnetů (95 %).

Neodymové magnety se vyrábějí dvěma způsoby výroby:

 • Klasickou práškovou metalurgií nebo procesem sintrovaní magnetu
 • Procesem rychlého tuhnutí nebo lepením magnetu

Existuje obrovská škála velikostí a tvarů neodymových magnetů pro rozmanité množství aplikací, které se neustále rozrůstají. Nedochází k žádnému zpomalení poptávky a je zde pouze otázka nabídky a ceny v delším časovém horizontu.

Porozumění silnému magnetickému poli, proč je potřeba opatrnosti

Silné magnetické pole neodymových magnetů může představovat určité nebezpečí.

Přitahování kovových předmětů vzniká, díky silné přilnavosti neodymového magnetu ke kovovým předmětům. Na tyto předměty se mohou se snadno přichytit, a pokud nejste opatrní, mohou se magnety přitáhnout k sobě a způsobit vám poranění v podobě vážného zranění prstů nebo kůže, pokud zůstanou v jejich dráze.

Silné magnetické pole magnetů může poškodit citlivé elektronické zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, počítače nebo magnetické disky. Magnetická indukce může vymazat data nebo narušit funkčnost těchto zařízení.

Lidé s určitými zdravotními doplňky, jako jsou kardio stimulátory, kovové implantáty nebo magnetické protézy, by měli být opatrní při manipulaci s neodymovými magnety. Silné magnetické pole může ovlivnit funkci těchto zařízení nebo způsobit nežádoucí účinky na zdraví.

Taktéž byste se měli držet těchto doporučení:

 • Uchovávejte magnety mimo dosah dětí a domácích zvířat
 • Držte magnety v bezpečné vzdálenosti od elektroniky a citlivých zařízení
 • Při manipulaci s magnety buďte opatrní, abyste se nezranili prsty
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce neodymových magnetů
 • Pokud máte zdravotní problémy nebo používáte speciální zařízení, poraďte se s lékařem nebo odborníkem ohledně bezpečného používání magnetů

Zacházení a skladování

Ujistěte se, že neodymové magnety jsou uloženy odděleně od ostatních kovových předmětů, jako je nářadí, kancelářské sponky nebo mince. Tyto předměty mohou být přitahovány magnetem a při jejich spojení může dojít ke zranění.

Uchovávejte magnety v pevném kontejneru, jako jsou plastové nebo kovové krabičky s víkem. Tím se minimalizuje riziko jejich náhodného rozptýlení nebo nechtěného kontaktu s jinými předměty.

Označte skladovací místo s neodymovými magnety a umístěte na něj varovné značky nebo nálepky.

Ujistěte se, že magnety jsou umístěny na místech nedostupných dětem a domácím zvířatům. Děti a zvířata by mohly magnety spolknout.

Pokud přemisťujete nebo pracujete s neodymovými magnety, buďte opatrní a vyhněte se případnému kontaktu s jinými kovovými předměty, aby nedošlo k přichycení kůže nebo skřípnutí prstů. Magnety držte pevně a vyvarujte se prudkým pohybům, abyste minimalizovali riziko zranění.

Jaký je správný postup při aplikaci a odstraňování neodymových magnetů?

Aplikace

 • Zvolte neodymový magnet s odpovídající sílou a velikostí pro danou aplikaci. Zohledněte váhu nebo sílu, kterou magnet musí udržet.
 • Při aplikaci magnetu na povrch se ujistěte, že povrch je hladký, čistý a suchý. To zajišťuje pevný a spolehlivý kontakt mezi magnetem a povrchem.
 • Přitiskněte magnet pevně k povrchu a ujistěte se, že je dostatečně přilnutý. Dbejte na to, aby magnet se magnet na povrchu nepohyboval.

Odstraňování

 • Při odstraňování magnetu z povrchu použijte nástroj, jako je pryžová podložka nebo speciální odstraňovač. Tím minimalizujete riziko zranění prstů nebo nechtěného přitahování dalších předmětů.
 • Neodstraňujte magnet z povrchu najednou, zejména pokud je velký a silný, ale postupujte postupně a opatrně, abyste minimalizovali riziko náhodného pádu.
 • Jakmile je magnet odstraněn, umístěte ho do bezpečného a uzavřeného skladovacího boxu s víkem, v souladu s doporučeními uvedenými dříve v článku.